V letošním školním roce nás čeká další velká výzva – náš časopis se bude věnovat 120. výročí založení Matičního gymnázia. Po loňské obměně redaktorského týmu chceme letos zapracovat na úrovni školního časopisu. Laťku máme z minulých let nastavenou vysoko. Kromě toho chceme pokračovat v oblíbeném mimoškolním setkávání mladých žurnalistů. V neformálním prostředí se stmeluje kolektiv zájmového kroužku a zároveň se lépe plánuje zaměření školního časopisu eMko. Všichni účastníci tak mají možnost
participace na jeho bezprostředním utváření.
V letošním školním roce se budeme scházet každé pondělí v 8:00 v učebně kvarty B, v druhém poschodí. Podobně jako v minulých letech budou studenti pracovat v rámci projektu Žurnalista pod vedením Mgr. Rostislava Gromnici. Ve svých článcích mohou komentovat zejména školní dění, ale i celospolečenská témata. Prostor bude věnován také vlastní umělecké tvorbě. Kromě školního časopisu se budeme snažit publikovat články i v regionálním tisku.