Školní řád vychází z platných právních norem, zejména ze zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), z Listiny základních práv a svobod, vyhlášky č. 13/2005 Sb. (o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři), vyhlášky č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky) aj.
Žák se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na gymnáziu zavazuje plnit všechny zásady stanovené tímto řádem.

 

Školní řád ke stažení (platnost od 1. září 2019)

 

Originály včetně podpisů jsou k dispozici v sekretariátu školy.