Žáci Tercie B se letos zapojili do projektu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity týkajícího se badatelsky orientované výuky.

Dne 13. 5. 2019 tak navštívili laboratoře na Přírodovědecké fakultě za účelem testování badatelských úloh určených pro žáky ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií. Po úvodní instruktáži týkající se strategie řešení badatelských úloh byli žáci rozděleni do tří laboratoří, kde ve dvojicích postupně řešili tři úlohy. Naši žáci tak měli jedinečnou možnost zavítat na akademickou půdu a seznámit se s badatelsky orientovanou výukou. A přestože některé úlohy nebyly vůbec snadné, většina dvojic nakonec dospěla ke správným výsledkům, což se žáci dozvěděli na závěrečném společném rozboru. Na začátku září se žáci do laboratoří vrátí, aby mohlo být ověřeno, zda a jak se v řešení badatelsky orientovaných úloh zlepšili. Nejšikovnější dvojice se dokonce může těšit na věcné ceny.
Věřím, že to byla pro naše žáky další cenná zkušenost, a že se naučili především novým praktickým dovednostem.

Foto: Mgr. Petr Rašovský