Dne 15.12. se na naší škole konal 17.ročník tradičního Vánočního šachového turnaje. Soutěže se zúčastnilo devatenáct studentů z různých ročníků. Turnaj, který se hrál podle švýcarského bodovacího systému vyhrála Viktorie Buchtová z primy B. Na druhém místě se umístil Stanislav Oborný z kvarty B a třetí příčku obsadil Jakub Vaněk ze sekundy B. Všem vítězům blahopřejeme. Pomyslným vítězem se nicméně stal Vojtěch Žolnerčík, který se během svého studia na naší škole zúčastnil všech ročníků turnaje. Vynechal pouze loni, kdy se z důvodů komplikací spojených s pandemií nemoci Covid 19 turnaj nekonal. Vojtěch Žolnerčík turnaj třikrát vyhrál a svou pravidelnou účastí v reprezentačním týmu naší školy pomohl pozvednout šachové jméno naší školy.