V letošním školním roce jsme navázali spolupráci v oblasti vzdělávacích aktivit s Národním divadlem moravskoslezským (NDM).
Během jarních měsíců nejprve žáci vyšších ročníku zhlédli titul Inscenovaný tahák k maturitě a posléze ještě i několik večerních
představení. Lektorky Ateliéru NDM následně připravily pro žáky zážitkový workshop na Gogolovu divadelní hru Revizor. Ani nejmenší
žáci nepřišli zkrátka, pro ně Ateliér NDM nachystal workshop s názvem Co? Divadlo!
Započatou spolupráci s NDM považujeme za velice přínosnou a věříme, že bude pokračovat i v budoucnu.