V týdnu od 14. 9. do 18. 9. 2015 se na MGO opět propojí celý svět v rámci projektu Edison. Přijede k nám celkem 8 zahraničních stážistů z Albánie, Brazílie, Egypta, Gruzie, Hongkongu, Indie, Ukrajiny a Rumunska, kteří budou našim žákům přednášet v anglickém jazyce o historii, kultuře, zajímavých místech, vzdělávacích a politických systémech svých zemí.

 

Projektu se zúčastní všichni žáci vyššího gymnázia MGO, kteří mohou naše hosty doprovázet i na odpoledních akcích, které jsme pro ně připravili.

V závěru celého projektu proběhne zcela ojedinělá a pro naše žáky velmi atraktivní akce s názvem Global Village  - ochutnávka typických jídel dané země, ukázky suvenýrů, krojů a kulturních zvyklostí.

Naši zahraniční hosté budou po celou dobu pobytu ubytováni v hostitelských rodinách našich žáků, což je naprosto úžasný doklad bezvadné spolupráce v rámci vztahu rodiče – škola.

Program a rozpis workshopů bude zveřejněn na nástěnce ve vestibulu školy. Bližší informace získáte u Mgr. Aleny Tesařové (garantky a hlavní organizátorky projektu) nebo u Mgr. Naděždy Novákové a Mgr. Renaty Vysloužilové (spoluorganizátorek projektu).

Již nyní Vás srdečně zveme na slavnostní zahájení projektového týden v pondělí 14. 9. 2015 od 8.15 a na bohatý kulturní program, který s žáky připravila Mgr. Markéta Šňupárková.