V týdnu od 20. 2. do 25. 2. 2011 navštívili naši školu studenti ze sedmi zemí světa – Brazílie, Peru, Číny, Ruska, Makedonie, Srbska a USA. V rámci Projektu Edison, který pořádá AIESEC, přednášeli v anglickém jazyce žákům MGO o historii, kultuře, zajímavých místech, vzdělávacích a politických systémech svých zemí.

Projektu se zúčastnilo více než 270 žáků MGO, kteří se v 90minutových blocích seznamovali s kulturním i politickým zázemím zmíněných zemí. O tom, že jejich zájem byl nelíčený, svědčí živé diskuze s přednášejícími, které probíhaly výhradně v anglickém jazyce.  „Vaši studenti mě mile překvapili tím, jak jsou vyzrálí a schopní diskutovat na úrovni o věcech tak složitých, jako je například politika, ale také o tématech každodenního života,“ reagoval na jednu z diskuzí zástupce USA.

V rámci odpoledního programu jsme pro zahraniční hosty připravili komentované exkurze na zajímavá místa našeho města. „Vaše město má jedinečnou a nádhernou architekturu, která mě uchvátila,“ zhodnotila odpolední komentovanou procházku městem zástupkyně Makedonie.  Kromě centra města navštívili hosté také Důl Michal a vyhlídkovou věž Nové radnice. Večer zhlédli studentské představení JKOaG Bastien a Bastienka.

V závěru celého projektu proběhla zcela ojedinělá a pro naše žáky velmi atraktivní akce s názvem Global Village  - ochutnávka typických jídel dané země. Naše škola se mohla díky sponzorskému daru pana Petra Chodury podílet na akci prezentací ryze české zabíjačkové kuchyně – pro zahraniční studenty jsme tak připravili výjimečný a nezapomenutelný zážitek.

Jsme velmi rádi, že se naši žáci mohli účastnit tak zajímavého projektu, zároveň nás těší pochvalná hodnocení zahraničních hostů směřující nejen k našim žákům, ale také k organizaci a podpoře celého projektu. „Nasadili jste laťku hodně vysoko,“ přiznal při závěrečném loučení zástupce Peru.

Rádi bychom proto poděkovali studentům a rodičům, kteří poskytli ubytování stážistům a po celou dobu se o ně zodpovědně starali. Bez jejich významné pomoci a zájmu bychom projekt realizovat nemohli.

Poděkování patří také „Občanskému sdružení  MGO“ – unii rodičů a přátel školy za finanční zajištění akce, panu Petru Chodurovi za sponzorské zajištění Global Village, KÚ – odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu za spolupráci na Projektu Edison a hudební skupině MGO  „Údy z půdy“ pod vedením Mgr. M. Šňupárkové za doprovodný program v rámci slavnostního zahájení projektu.

Projekt Edison zaznamenal u studentů i rodičů velmi kladný ohlas, jsme nadšeni, že navázaná přátelství se upevňují při opětovných shledáních našich žáků se zahraničními hosty.

Doufáme, že se nám podaří v příštím školním roce akci znovu uskutečnit.

 

Garant: Mgr. Alena Tesařová

Spolupracovaly: Mgr. Jana Trčková, Mgr. Ivona Korpasová (dopolední program), PhDr. Ivana Fuxová (dopolední program), Mgr. Naděžda Nováková (dopolední i odpolední program)

Fotogalerie: