OceněníMGO bylo dne 23. 3. 2014 oceněno na slavnostním večeru pořádaném organizací AISEC pod názvem AIESEC AWARDS v kategorii Partner projektu Edison za rok 2013. Diplom z rukou prezidentky ostravské pobočky AIESEC Martiny Holbové a poděkování za příkladnou spolupráci převzala garantka projektu MGO Mgr. Alena Tesařová.

Velmi si vážíme toho, že naše práce a úsilí bylo takto podpořeno, poděkování patří také kolegyním z komise AJ a především rodičům žáků, kteří  se na uskutečnění akce podíleli výraznou měrou, i samotným žákům.