Logolink

Název projektu: Zkvalitnění a modernizace výuky chemie, fyziky a biologie

Zkrácený název projektu: Svět přírodních věd

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0091

Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitňování podmínek pro výuku přírodovědných předmětů v oblasti chemie, fyziky a biologie. Projekt je rozčleněn do dvou základních oblastí, jež na sebe plynule navazují. Primárním cílem projektu je inovace, modernizace a zkvalitnění výuky fyziky a biologie. Pro splnění tohoto cíle je klíčové vytvoření učebních materiálů pro povinné předměty Praktická cvičení z fyziky a Praktická cvičení z biologie i učebních materiálů pro povinně volitelné předměty Seminář a cvičení z fyziky a Seminář a cvičení z biologie. Nedílnou součástí je vybavení laboratoří, poslucháren a knihoven moderními učebními pomůckami, jež budou zakoupeny v průběhu realizace projektu. Sekundárním cílem projektu je inovace, modernizace a zkvalitnění výuky chemie. Pro splnění tohoto cíle je nutno vytvořit učební materiály pro povinný předmět Praktická cvičení z chemie a učební materiál pro povinně volitelný předmět Seminář a cvičení z chemie. Nedílnou součástí je vybavení laboratoře, posluchárny a knihovny chemie moderními učebními pomůckami a kompletní rekonstrukce laboratoře chemie. Učební materiály pro povinné předměty Praktická cvičení z chemie, Praktická cvičení z fyziky a Praktická cvičení z biologie budou obsahovat část metodickou (návody k laboratorním cvičením), pracovní listy pro žáky, které budou výstupem z jednotlivých laboratorních cvičení i část pro procvičení získaných teoretických poznatků. Učební materiály (studijní texty) pro předměty Seminář a cvičení z chemie, Seminář a cvičení z fyziky budou obsahovat podrobně rozpracovaná vybraná témata dle Školního vzdělávacího programu (ŠVP). Učební materiály pro Praktická cvičení z jednotlivých podpořených předmětů budou obsahovat 45 laboratorních úloh včetně pracovních listů pro chemii a 75 laboratorních úloh z biologie a fyziky.