Poznej tajemství vědy

Projekt propaguje přírodovědné a technické obory, popularizuje výzkum, vývoj a badatelsky orientovanou výuku. Rozvine současnou spolupráci všech místních vědeckých institucí, VŠ, SŠ a ZŠ. Ve vzájemné spolupráci a účasti zahraničních vědců bude rozvinuto při společnosti ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. nové Centrum regionálních věd a technologií.

Podrobnosti v přiloženém letáku: Letak_PTV.pdf