telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Dotační program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018 Moravskoslezského kraje

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-podpora-environmentalniho-vzdelavani--vychovy-a-osvety-pro-skolni-rok-2017-2018-93075/

Základem projektu bylo propojení průřezového tématu environmentální výchovy v rámci jednotlivých vyučovaných předmětů gymnázia metodou heuristickou. Badatelský tým žáků pod vedením koordinátora EVVO v úvodní fázi řešení projektu (listopad a prosinec 2017) pracoval především metodami přímého výzkumu a kontaktu s žáky-respondenty formou dotazníkového šetření teoretických a praktických znalostí používání gymnastického míče  a overbalu pro správný sed. Následně bylo využíváno metod statistických a analytických při vyhodnocení dotázníkového šetření. Současně badatelský tým moderními metodami shromažďoval odborné materiály a s využitím metod hodnocení, kritické analýzy a komparace zjištěná data systematizoval.


Těžištěm badatelské etapy byly kreativní operace, při kterých členové týmu vytvářeli systém podpůrných prezentačních materiálů – scénář žákovského workshopu, interaktivní prezentaci a scénář instruktážního videa správného sezení na rehabilitačním (gymnastickém) míči a správného používání overballu.
V praktické části žáci badatelského týmu uplatňovali metody prezentačních a komunikačních technik. Byli nuceni prokázat schopnosti improvizace, uplatňovali řadu základních pedagogických metod a postupů – výklad, přednáška, nácvik, procvičování a hodnocení dosažené úrovně. Praktická část projektu byla realizována v kmenových třídách a odborných učebnách formou skupinové a týmové práce se sdružením žáků do skupin dle vlastního výběru v rámci Týdne přírodovědných předmětů a technických oborů MGO, při workshopech "Jak si v mládí sedneš, tak se budeš v dospělosti cítit " na Dnech otevřených dveří MGO a Dni zdraví.

Závěrečnou aktivitou badatelského týmu bylo natočení instruktážního videa správného sezení na gymnastickém míči a správného používání overballu, které bude umístěno formou odkazu na stránkách školy.                                                                                                                        

Zdravý životní styl je nedílnou součástí obsahu vzdělávací a výchovné práce Matičního gymnázia. Projektem se podařilo zdůraznit problematické jevy nezdravých návyků a zlozvyků při sedavém způsobu života a nabídnout možnost využití praktických návodů na vlastní chování žáků ve sledované oblasti – způsob sezení, relaxace, využití rehabilitačních pomůcek.
Lze předpokládat, že přínos projektu je i v jeho snadné několikaleté udržitelnosti. Nejde jen o využití získaných pomůcek, ale především lze metodiku správného sezení učinit trvalou součástí vzdělávacího procesu na MGO.

EVVOEVVO (16)

Instruktážní video k používání gymnastických míčů

 

Týden vědy

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top