Přestože je školní rok 2020 / 2021 značně poznamenaný protiepidemiologickými opatřeními, výuka nebyla přerušena a to se týká také předmětových soutěží a olympiád.
Velmi dlouhou tradici a vysoké odborné renomé má matematická olympiáda, která v tomto školním roce proběhla již po sedmdesáté.
Soutěž nejlepších mladých matematiků je vždy velmi slušně „obeslána“ těmi nejlepšími studenty a žáky. Vítězství v jakémkoliv kole je vždy úspěch.
Student MGO František Malý letošní krajské kolo vyhrál. Dominika Kaloudu na pátém místě od vítěze dělily jen čtyři body a do krajského kola se probojoval ještě za naše Matiční gymnázium Ondřej Číž (což je také možno považovat za úspěch).
Všem nadějným matematikům gratulujeme a přejeme v dalších soutěžích opět štěstí.

Garant: Mgr. Jaroslava Kaňková