Velkou pozornost tradičně a dlouhodobě věnuje Matiční gymnázium v Ostravě  mezinárodní spolupráci a projektům se zahraničními partnery. Je to bezesporu moderní a efektivní forma odborné, ale i lidské přípravy našich studentů na jejich kariéru v současném globalizovaném světě. Vedle tradičních partnerů, s kterými jsme spolupracovali či spolupracujeme v posledních deseti letech – Francie, Itálie, Španělsko, Anglie, Německo, Rakousko, Estonsko, Maďarsko, Švýcarsko, Belgie, Čína a například i Vietnam, se dlouhodobě věnujeme také našemu nejbližšímu zahraničnímu sousedovi a tím je Polsko.
Každoročně připravujeme ve spolupráci s generálním konzulátem PLR v Ostravě několik zajímavých a obsahově nesmírně atraktivních projektů pro naše žáky. Cíl je jasný. Navázat na tradičně výborné vztahy mezi mladými lidmi obou našich zemí a k tomu bezesporu napomáhá informovanost a společné prožitky.
Polské dny na MGO jsou tak výraznou aktivitou, že byly v letošním roce u příležitosti významného státního svátku PLR  3. 5. 2022 Svátek Ústavy generální konzulkou Izabellou Wollejko-Chwadsowiczovou vyznamenány dvě pedagožky našeho gymnázia. Dlouholeté garantky těchto aktivit Mgr. Jana Bittová a Mgr. Renáta Macečková získaly během slavnostní recepce Diplom za propagaci polské kultury v Čechách.
Gratulujeme a děkujeme.