Ve čtvrtek 12. 5. vyhrál tým sexty B  ve složení Ondřej Číž, František Malý a Jonáš  Michálek krajské kolo soutěže
EuropaSecuraa postupují tak do celostátního kola. Tato akce se koná ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR,
Armádou ČR a Evropskou komisí.Ve hře není nic menšího než výlet do Bruselu.

Studijní stáž v Bruselu si již svým skvělým výkonem zajistila také studentka 2. A Gabriela Šebestová. V druhé soutěži
této instituce, která se konala v pátek 13. 5. v Praze, Youth EU dokázala propojit své znalosti  současné problematiky
EU, jazykové a diskuzní dovednosti. Velkou týmovou oporou jí byli František Malý a Matyáš Walder (sexta A).
Všem zúčastněným srdečně blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!