V pátek 13. května proběhla na Wichterlově gymnáziu v Ostravě-Porubě již tradiční soutěž v recitaci německé poezie.
Soutěž byla letos věnována německému prozaikovi Hermannu Hessemu, od jehož úmrtí uplynulo 60 let. Básně německých
umělců představilo velké množství studentů z gymnázií celého regionu. V kategorii vyššího gymnázia nás reprezentoval
student kvinty B Dušan Žiak, kategorie skupin byla zastoupena žáky sekund Martinem Foltýnem, Kristiánem Ambrožem
a Šimonem Veselým, kteří oslovili porotu se svou básní Kamel und Dromedar a vybojovali 1. místo.
Všem našim studentům děkujeme a blahopřejeme ke krásnému umístění.