Ve dnech 14. a 15. dubna 2011 se pěvecký sbor MGO pod vedením Mgr. Zdeny Švrčkové zúčastnil 42. ročníku festivalu gymnaziálních souborů v Otrokovicích, který je prestižní kulturní akcí na Moravě. Více než třicet studentů naší školy reprezentovalo naše gymnázium hned dvakrát – poprvé v rámci dopoledního festivalového vystoupení a dále na slavnostní večerní akademii. Obě vystoupení proběhla ve zcela zaplněném velkém sále otrokovického kulturního domu Beseda, kde jednotlivé pěvecké sbory vyslechli čelní představitelé města Otrokovic a Zlína i širokého okolí, zástupci primátorů i školského odboru. Náš pěvecký sbor jako jediný reprezentoval město Ostravu a z úst zástupce primátora zaznělo:“ Jsme rádi, že dochází ke spojování regionů Ostravy, Otrokovic a Zlína (prostřednictvím pěveckého sboru Matičního gymnázia). Je to významný kulturní počin.“ Pěvecký sbor MGO přednesl osm skladeb různých stylů a žánrů, které se publiku velmi líbily a za které byl odměněn bouřlivým potleskem. Obě vystoupení vtipně uváděl student Václav Strýček, který se mimo jiné zmínil o tradicích Matičního gymnázia a jeho postavení v našem regionu.

Naši studenti si také vyslechli ostatní pěvecké sbory, viděli prezentaci výtvarných prací otrokovického gymnázia a představení divadla poezie Variace. Měli tak možnost poznat práci studentů gymnázií ve Frenštátě, Vsetíně, Uherském Brodu, Uherském Hradišti, Blansku, Uničově i jinde.

Po tradiční návštěvě města Zlína se náš sbor, unaven po celodenním programu, ubytoval v Domově mládeže Střední odborné školy Otrokovice. V dopoledních hodinách následujícího dne se pak vypravil vlakem zpět do Ostravy.

Poděkování patří všem studentům, kteří se festivalových vystoupení pěveckého sboru MGO zúčastnili a kteří vzorně reprezentovali naše gymnázium. Pedagogický dozor zajistili Mgr. Zdena Švrčková a Mgr. Jakub Klein, který během celé akce pořizoval fotografie sboru.

otrokovice_...
otrokovice_2011_20 otrokovice_2011_20
otrokovice_...
otrokovice_2011_01 otrokovice_2011_01
otrokovice_...
otrokovice_2011_07 otrokovice_2011_07
otrokovice_...
otrokovice_2011_04 otrokovice_2011_04
otrokovice_...
otrokovice_2011_22 otrokovice_2011_22
otrokovice_...
otrokovice_2011_10 otrokovice_2011_10
otrokovice_...
otrokovice_2011_09 otrokovice_2011_09
otrokovice_...
otrokovice_2011_11 otrokovice_2011_11
otrokovice_...
otrokovice_2011_08 otrokovice_2011_08
otrokovice_...
otrokovice_2011_15 otrokovice_2011_15
otrokovice_...
otrokovice_2011_18 otrokovice_2011_18
otrokovice_...
otrokovice_2011_13 otrokovice_2011_13
otrokovice_...
otrokovice_2011_14 otrokovice_2011_14
otrokovice_...
otrokovice_2011_17 otrokovice_2011_17
otrokovice_...
otrokovice_2011_21 otrokovice_2011_21
otrokovice_...
otrokovice_2011_12 otrokovice_2011_12
otrokovice_...
otrokovice_2011_06 otrokovice_2011_06
otrokovice_...
otrokovice_2011_24 otrokovice_2011_24
otrokovice_...
otrokovice_2011_19 otrokovice_2011_19
otrokovice_...
otrokovice_2011_05 otrokovice_2011_05
otrokovice_...
otrokovice_2011_02 otrokovice_2011_02
otrokovice_...
otrokovice_2011_23 otrokovice_2011_23
otrokovice_...
otrokovice_2011_16 otrokovice_2011_16
otrokovice_...
otrokovice_2011_03 otrokovice_2011_03