26. listopadu 2011 se konalo finále soutěže pořádané Zoologickou zahradou Ostrava „Soutěž mladých zoologů“. Matiční gymnázium, Ostrava, bylo zastoupeno v I. kategorii dvěma družstvy (družstva kpt. Joannidise a kpt. Šimíčka) a ve II. kategorii šesti družstvy (družstva kpt. Suché, kpt. Wyrwové, kap. Lhotské, kpt. Phanové, kpt. Sládkové a kpt. Dobré). Všechna družstva se do finále probojovala ve velké konkurenci základních a středních škol z celého Moravskoslezského kraje, což je patrné i z celkového počtu družstev účastnících se této soutěže, kterých bylo 461!

Nejlepší umístění ve finále zaznamenala družstva kpt. Joannidise (2. místo v I. kategorii), kpt. Dobré (2. místo ve II. kategorii) a kpt. Phanové (3. místo ve II. kategorii). I ostatní družstva se umístila velice pěkně a je třeba zmínit, že takový počet úspěšných družstev, která by se probojovala do finále, Matiční gymnázium nepamatuje! Všem účastníkům finále k umístění a reprezentaci školy blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů, například na jarním kole Velké ceny zoo!

Soutěž mladých zoologů Soutěž mladých zoologů

Soutěž mladých zoologů Soutěž mladých zoologů

Soutěž mladých zoologů Soutěž mladých zoologů

Soutěž mladých zoologů