Studijní pobyt ve Skotsku se koná ve dnech 16. 6. 2017 - 24. 6. 2017

Schůzka s rodiči účastníků: 30. 5. 2017 od 17.30

Malebné Skotsko s výletem na Sky

Pokyny k zájezdu