V rámci partnerství měst Ostrava a Miskolc bylo umožněno 15 vybraným žákům naší školy účastnit se ve dnech 19.–26. června mezinárodního campu u Balatonu. Kromě sportovních aktivit, soutěží a výletů, které byly hlavní náplní dne, zde naši žáci také reprezentovali město Ostravu, a to formou kulturního programu, který zde byl zařazen v rámci českého dne. Během pobytu měli žáci příležitost komunikovat v angličtině, poznat zvyky a kulturu dalších pěti zúčastněných zemí (Finska, Bulharska, Slovenska, Polska, Maďarska). Žáci si užili předprázdninové dny u Balatonu jako odměnu za vynikající studijní výsledky.

MGO u Balatonu