telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Vážení žáci a zákonní zástupci,

     vedení MGO oznamuje organizační změny ve výuce v souladu s opatřeními platnými od 5. 10. 2020 pro rezort školství.

  1. Žáci nižšího gymnázia pokračují v prezenční formě výuky. Nebudou provedeny žádné změny v rozvrhu. Jedinou výjimkou může být přesun obědové přestávky tak, aby byl zajištěn co nejmenší počet strávníků v jídelně. Školní bufet bude po dobu platnosti těchto opatření uzavřen.
  2. Žáci vyššího gymnázia přecházejí od 5. 10. 2020 do režimu distanční výuky. Její charakter a pravidla určuje dodatek školního řádu MGO (viz příloha).
  3. Přílohou tohoto oznámení jsou také odkazy na nejdůležitější dokumenty, které jsou momentálně pro ředitelství MGO závazné.

V Ostravě dne 2. 10. 2020

Mgr. Ladislav Vasevič

Mimořádné opatření KHS

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření

Školní řád MGO - dodatek č. 2

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top