telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Vážení žáci a rodiče,

      Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25, Ostrava 702 00 svým ředitelem Mgr. Ladislav Vasevič v souladu s Informacemi k provozu škol a školských zařízení od 24. května 2021 vydává organizační opatření k výuce platná od 24. 5. 2021

               Organizace výuky

  1. Od 24. 5. 2021 bude zahájena prezenční forma výuky všech žáků Matičního gymnázia.
  2. Prezenční výuka bude probíhat dle platného stálého rozvrhu (drobné změny jsou vyhrazeny, sledujte proto prosím aktuální rozvrh v Bakalářích MGO.
  3. Od 24. 5. 2021 se podmínka homogenity tříd ruší.
  4. Sportovní činnost v rámci provozu škol (výuka TV) a školských zařízení bude probíhat také ve vnitřních prostorách MGO (tělocvičnách). Není povoleno použít sprchy.
  5. Upozorňujeme na nutnost zaplatit a případně zaregistrovat v systému školní jídelny žákům obědy.
  6. Stravování pro žáky je organizačně zajištěno v kontextu rozvrhu a v kontextu vyhlášených opatření.

Testování

  1. V souladu s vládnímu opatřeními je podmínkou účasti ve výuce testování žáka před   zahájením výuky – jednou týdně, a to vždy v pondělí před zahájením výuky.
  2. Testování bude zahájeno vždy 30 minut před zahájením výuky – upozorňujeme žáky, že netestovaný žák, který ve vyhrazeném čase nestihne z důvodu pozdního příchodu testování, bude brán jako netestovaný, a nemůže být proto účastníkem výuky. (Je nutno počítat s tím, že vlastní testování trvá přibližně 15 minut).
  3. Testování bude probíhat ve třídách dle rozvrhu pro první vyučovací hodinu třídy daného dne. (např. SPTA, SPTB – 0. hod., 3. A 2 hod.)
  4. Pro testování jsou dodány nové sady testů – Sejoy. Jejich použití je téměř stejné, jako u doposud použitých sad. Přesto prosím nastudujte prostřednictvím instruktážního videa zde.
  5. Vchod do budovy bude proto probíhat již v běžném režimu – hlavní vchod MGO.
  6. Testování bude vždy ukončeno na začátku příslušné první vyučovací hodiny a škola následně v souladu s hygienickými opatřeními bude uzavřena.
  7. Pokud dojde kdykoliv ke změnám, které budeme nuceni učinit z důvodu nového metodického rozhodnutí nadřízených orgánů, budeme vás informovat.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci.

V Ostravě dne 20. 5. 2021

Mgr. Ladislav Vasevič

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top