U přihlášky nevyžadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Tiskopisy ke stažení

Jednotná přijímací zkouška - informace