Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem v kontextu všech organizačních opatření ke konání a průběhu přijímacího řízení školního roku 2020 / 2021 vyhlášených MŠMT ČR oznamuje, že z důvodu převyšujícího počtu uchazečů nad počtem přijímaných ke studiu bude MGO konat jednotnou přijímací zkoušku dle kritérií přijímacího řízení ve školním roce 2020 / 21.

V Ostravě dne 8. 3. 2021

Mgr. Ladislav Vasevič

ředitel MGO