telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

V souladu s rozsáhlým systémem opatření obecné povahy, která byla v uplynulých týdnech MŠMT ČR vydána k zajištění průběhu a organizaci přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 byla tato (MGO již zveřejněná opatření) doplněna o další opatření obecné povahy, z kterého vybíráme:

  1. Odstavec XVIII.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření MŠMT ČR o testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

  1. Odůvodnění, odstavec 3

Uchazeč musí před každou osobní účastí na některé ze zkoušek přijímací zkoušky, předložit negativní výsledek testu. Pokud uchazeč testování na covid-19 odmítne, nebude mít právo přijímací zkoušku vyžadující osobní přítomnost konat. Pokud bude mít pozitivní výsledek testu, má právo na náhradní termín.

  1. Celé znění naleznete na: https://www.msmt.cz/ministerstvo/opatreni-obecne-povahy-prijimaci-zkousky-dodatek

V Ostravě dne 19. 4. 2021

Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel MGO

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top