Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem předkládá Opatření obecné povahy č. j.: MSMT-4337/2021-8 Přijímací zkoušky dodatek, kde jsou nové informace o možnosti konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu podle výroku XIX tohoto dodatku a o možnosti zpětvzetí zápisového lístku podle výroku XX téhož dodatku.

V Ostravě dne 10. 5. 2021

Mgr. Ladislav Vasevič

příloha