Vážení žáci, vážení rodiče,

děkujeme vám za váš zájem studovat na Matičním gymnázium, Ostrava. Věříme, že jde jako v případě 125. ročníků studentů a žáků před vámi o zásadní a správné životní rozhodnutí.

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých žáků se uskuteční dne 14. června 2022.

16:00 hod. – osmileté studium

17:00 hod. – čtyřleté studium

Na nejkrásnější léta vašeho středoškolského studia se spolu s vámi těší

Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel MGO