telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
 1. Únor 2023 – vyplnit přihlášku ke studiu na střední škole.
 2. Únor 2023 – nechat potvrdit přehled známek na přihlášce na ZŠ.
 3. 1. 3. 2023 – poslední možný termín pro doručení přihlášky ke studiu na vybraných školách (první a druhý termín přijímacích zkoušek).
 4. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole, a to nejpozději do 15. března 2023. V ostatních případech může uchazeči na základě jeho písemné žádosti zápisový lístek vydat krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče (§ 60g odst. 1 školského zákona). Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek.
 5. 28. 3. 2023 – 31. 3. 2023 – v tomto týdnu lze očekávat vygenerování oficiálních pozvánek a definitivních organizačních pokynů ke konání přijímacích zkoušek společností Cermat.
 6. Po vygenerování oficiálních poznámek pro každého uchazeče bude gymnázium bezprostředně tyto pozvánky zasílat na adresu uchazeče.
 7. 1. řádný termín 13. 4. 2023 – čtyřleté studium: MA 8:30 hod, ČJ 11:10 hod. (časové navýšení 25/50/75/100% - 11:10/11:30/11:50/12:10)
 8. 2. řádný termín - 14. 4. 2023 - čtyřleté studium: MA 8:30 hod, ČJ 11:10 hod. (časové navýšení 25/50/75/100% - 11:10/11:30/11:50/12:10)
 9. 1. řádný termín 17. 4. 2023 – osmileté studium: MA 8:30 hod, ČJ 11:10 hod. (časové navýšení 25/50/75/100% - 11:10/11:30/11:50/12:10)
 10. 2. řádný termín - 18. 4. 2023 - osmileté studium: MA 8:30 hod, ČJ 11:10 hod. (časové navýšení 25/50/75/100% - 11:10/11:30/11:50/12:10)
 11. 1. náhradní termín 10. 5. 2023 – čtyřleté + osmileté studium: MA 8:30 hod, ČJ 11:10 hod. (časové navýšení 25/50/75/100% - 11:10/11:30/11:50/12:10)
 12. 2. náhradní termín - 11. 5. 2023 – čtyřleté + osmileté studiu: MA 8:30 hod, ČJ 11:10 hod. (časové navýšení 25/50/75/100% - 11:10/11:30/11:50/12:10)
 13. Centrum zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce nejpozději  28. dubna 2023(Pozor – v případě změny tohoto termínu se všechny následující termíny v souladu se zákonem stanovených lhůtách budou závazně upravovat a lišit).
 14. 3. 5. 2023 – ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Cermatem.
 15. 4. 5. 2023 – škola rozesílá dopis o nepřijetí uchazeče.
 16. 4. 5. 2023 – začíná běžet lhůta deseti pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku pro přijaté uchazeče – základní krok pro potvrzení zájmu o nástup žáka do prvního ročníku.
 17. Po obdržení dopisu o nepřijetí plyne lhůta tří pracovních dnů pro odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.
 18. 18. 5. 2023 – končí lhůta pro odevzdání zápisového lístku a může být zahájen proces změny rozhodnutí o nepřijetí pro uchazeče, kteří se v zákonné lhůtě tří dnu odvolali proti rozhodnutí o nepřijetí.
 19. Pokud bude uchazeč písemně informován o změně rozhodnutí o nepřijetí na základě svého odvolání a bude nově vydáno rozhodnutí o přijetí začíná pro uchazeče běžet lhůta deseti dnů pro odevzdání zápisového lístku (POZOR – za zákona má takový uchazeč právo vyzvednout již odevzdaný zápisový lístek a doručit jej na školu, kam se dostal na základě „odvolání“.
 20. Vzhledem ke komplikovanosti tohoto procesu lze očekávat, že přijímací řízení v administrativní části bude pokračovat i v měsíci červnu roku 2023.
ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top