Vážení rodiče,

ve snaze modernizovat a zefektivnit komunikaci mezi školou a Vámi rozšiřujeme Vaše možnosti o další komplex elektronických nástrojů systému Bakaláři. Věříme, že pro Vás bude práce ve webovém prostředí portálu Bakaláři přínosná a uživatelsky příjemná.

 

Návod pro získání přístupového hesla do systému

Návod pro zaslání omluvenky (či korespondence s vyučujícím)

Návod pro kontrolu klasifikace, rozvrhu, plánu akcí, suplování

Návod na instalaci mobilní aplikace Bakaláři