Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Další informace a katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky naleznete na webu maturita.cermat.cz

Způsob hodnocení profilové části maturitní zkoušky

 
 
16. listopadu 2021
 

Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel MGO