telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Žáci, kteří neprospěli z nějakého předmětu (i dílčí části) u maturitní zkoušky v jarním termínu 2019 nebo nekonali jednu nebo obě části maturitní zkoušky, protože na konci druhého pololetí neprospěli nebo nemohli být hodnoceni, musí odevzdat podepsanou přihlášku k podzimnímu termínu MZ 2019 a případně i seznam literárních děl nejpozději do 21. 6. 2019.

Žáci se k maturitní zkoušce, opravné zkoušce hlásí prostřednictvím oficiálního formuláře přihlášky, který odevzdají řediteli školy. Přihlášky budou k dispozici v kanceláři zástupců (příp. v kanceláři školy) v týdnu od 17. do 21. června 2019.

 

 

Konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním období roku 2019 je stanoveno ministerstvem školství na období od 2. 9. 2019 (od 12:00 hodin) do 6. 9. 2019 včetně.

 

Ústní maturitní zkoušky (profilová i společná část) v podzimním zkušebním období - 10.9.2019.

 

Pozvánky budou v řádném termínu zaslány na emailové adresy žáků.

 

Upozornění:

Maturanti v opravném či náhradním termínu se přihlašují pouze k těm zkouškám či dílčím zkouškám, které nevykonali úspěšně, respektive ze kterých byli omluveni ředitelem školy. Připomínáme, že při opravném (náhradním) termínu si nelze změnit předmět.

 

Maturitní zkouška v podzimním termínu - rozpis

 

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top