Český jazyk a literatura - profilová zkouška

Písemná zkouška z českého jazyka

Kritéria hodnocení písemné slohové práce

Ústní zkouška z českého jazyka

Seznam literárních děl ke stažení

Kritéria výběru knih k ústní MZK a její hodnocení