Orientace od velkého schodiště

Název učebny Umístění učebny
3. A 4. poschodí rovně
Septima A 4. poschodí vlevo
Septima B 4. poschodí vlevo
4. A
4. poschodí vlevo
Oktáva A 4. poschodí vlevo
Oktáva B
4. poschodí vlevo
Učebna VV 4. poschodí vlevo
1.A 3. poschodí rovně
Sexta A 3. poschodí vlevo
Sexta B
3. poschodí vlevo
2. A
3. poschodí vlevo
VT3 3. poschodí vlevo
Posluchárna Ch
3. poschodí vlevo
Tercie B 2. poschodí rovně
Kvarta B
2. poschodí vlevo
Kvinta A 2. poschodí vlevo
Kvinta B
2. poschodí vlevo
VT2 2. poschodí vlevo
Posluchárna Fy(Kvarta A) 2. poschodí vlevo
Prima A
1. poschodí rovně
Prima B
1. poschodí vlevo
Sekunda A 1. poschodí vlevo
Sekunda B
1. poschodí vlevo
Tercie A
1. poschodí vlevo
Posluchárna Bi 1. poschodí vlevo