telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Důležité
Vzhledem k vývoji epidemie Covid 19 nelze ještě přesně určit, za jakých organizačních opatření bude možno prezenční formu třídních schůzek realizovat (kontroly bezinfekčnosti, potvrzení o očkování atd.). O těchto okolnostech vás budeme informovat. Lze počítat i s tím, že třídní schůzky proběhnou on-line formou, v tom případě všichni rodiče obdrží příslušný manuál, jak postupovat.
Děkujeme za pochopení.

Dne 9. 11. 2021 od 16.30 do 18.00 hodin proběhnou třídní schůzky prvního pololetí školního roku 2021 / 2022 s následujícím programem:

15.00 – 18.00 – volba členů správní rady zapsaného spolku Přátelé MGO (viz kandidátní listina umístěná na www. mgo.cz, vestibul MGO)

16.30 – 17.00 – informace ve třídách

  -  organizace školního roku – připravované akce

  - prospěchová a kázeňská specifika třídy

  - výsledky žáků MGO u státní mat. zkoušky

  - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2020 / 2021, vybrané kapitoly – účast v soutěžích, prezentace školy

  - organizační priority dle ročníků (lyžařské kurzy, taneční, cyklistický kurz, exkurze, studijní pobyty…)

  - aktuální nabídka zájmové činnosti v prostorách MGO

 - zpráva o hospodaření občanského sdružení Přátelé MGO, výběr členských a sponzorských příspěvků na školní rok 2020 / 2021

 - volba nového vedení občanského sdružení Přátelé MGO na další funkční období

17.00 – 18.00 – individuální konzultace rodičů s pedagogy v kabinetech

V souvislosti se snahou vedení MGO ještě více zlepšit úroveň komunikace mezi vzdělávací institucí a rodiči nabízíme všem zákonným zástupcům možnost si předem domluvit na den třídních schůzek (9. 11. 2021) termín pro individuální rozhovor s ředitelem školy. Je možno si zablokovat na tel. čísle 596116239 termín v následujícím rozmezí, a to od 8.00 do 12.00 a od 15.00 do 19.00 hodin.  V čase, který Vám bude nejlépe vyhovovat, se budeme moci plně věnovat Vašim problémům, připomínkám, podnětům a požadavkům.
Na setkání s Vámi se osobně velmi těším.

Mgr. Ladislav Vasevič

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top