Kroužek mladých chemiků pro vyšší gymnázium 

a

Kroužek chemického bádání pro nižší gymnázium

 

Lektoři kroužků: Mgr. Jiří Honka, Ph.D., Mgr. Martina  Rašovská a RNDr. Tomáš Adamus, Ph.D.

Výše uvedené kroužky budou probíhat v chemické laboratoři a chemické posluchárně Matičního gymnázia. Tyto kroužky mají za cíl rozšířit znalosti a dovednosti žáků o práci v chemické laboratoři, včetně zásad bezpečné práce. Žáci se v kroužcích budou zabývat badatelskou činností nejen v oblasti chemické, ale obecně přírodovědné (s důrazem na mezipředmětové vztahy). Kroužky jsou rozděleny pro žáky nižšího a vyššího gymnázia.

Foto: P. Rašovský