Debatní klub

Debatní klub funguje i v letošním školním roce. Scházíme se každé úterý 14:00 – 16:00 hod. v učebně KVIB. Kroužek je určen zájemcům od kvart výše.

Jedná se o akademickou debatu, která má podobu diskuze s přesně stanovenými etickými i formálními pravidly. Debatuje se podle pravidel české varianty formy “Karl Popper”. V argumentačním duelu 2 týmů o 3 řečnících, se tým snaží obhájit platnost společensky kontroverzní teze. Na závěr debaty vynese rozhodčí svůj verdikt.

Přidejte se k nám, protože:

  • zlepšíte si kritické myšlení a logické uvažování
  • nabudete nové znalosti týkající se dané problematiky a rozšíříte si tak své obzory
  • zdokonalíte své vyjadřovací schopnosti
  • naučíte se argumentovat
  • utkáte se s vrstevníky z celé ČR na turnajích pořádaných Asociací debatních klubů
  • získáte nové kamarády a pocit sounáležitosti k týmu

Těší se na Vás náš úspěšný tým Oxid hořečnatý složený ze zástupců SXB a Mgr. Andrea Pastrňáková.

Loňská sezona Online debatní ligy