Tento kroužek je určen pro všechny, kteří se chtějí němčině věnovat ve svém volném čase a zároveň se u toho bavit.
Nejdůležitější funkcí jazyka je komunikace, a proto se budeme věnovat především německé konverzaci, na programu je ale i další spousta zábavných aktivit.
Zájemci se mohou hlásit u svých vyučujících němčiny do konce září.

Nižší gymnázium
Kroužek povede studentka oktávy Kristýna Drmelová, která strávila rok na gymnáziích ve Švýcarsku a v Lichtenštejnsku, to vše pod dozorem vyučujících němčiny  Mgr. Daniely Tkadlecové a PhDr. Markéty Borůvkové, Ph.D.
V plánu je především upevnění gramatiky a rozšíření slovní zásoby, a to vždy v podobě témat z praktického života. Důraz bude kladen na aktivní zapojení účastníků, především konverzačně, ale i formou různých her, aktivit a projektů dle zájmu.
Kvůli rozdílům v jazykové úrovni bude výuka řešena individuálním způsobem.
Kdy: čtvrtek od 14:00 do 14:45

Vyšší gymnázium
Zájemce z kvint až septim povede Mgr. Daniela Tkadlecová a PhDr. Markéta Borůvková, Ph.D..
Kdy: čtvrtek od 14:30 do 15:15

Začínáme 30.září!