Kroužek je určen žákům nejnižšího gymnázia, tj. prim až sekund, kteří potřebují upevnit učivo probírané v hodinách angličtiny či „dohnat“ něco, co zmeškali  v době nemoci  apod. Bude zahrnovat procvičení jevů a slovní zásoby, se kterou se aktuálně žáci v hodinách AJ setkávají.

Do kroužku je možné se připojit i v průběhu školního roku.

Studenti se budou potkávat ve 14.10 hod v učebně TB s vyuč. Mgr. Janou Moricovou každé úterý. Kroužek trvá jednu vyučovací hodinu, tj. do 14.55 hod.

Přihlášky v kabinetě AJ. Začínáme v úterý 22.9.