Stát na prknech, která znamenají svět. Chceš si rozvinout komunikační dovednosti v angličtině, zbavit se ostychu z vystupování před lidmi a užít si legraci při nácviku divadelní hry?
Čeká tě práce ve skupině, dramatické hry pro rozvoj  pohybu, zaměření na práci s hlasem a umění vést dialog.