Klub je určen pro žáky vyššího gymnázia. Budeme rozšiřovat slovní zásobu a hlavně zlepšovat komunikační dovednosti ve španělském jazyce.  
Klub vede Tamara Lörinczová a koná se v úterý ve 14.10.