Nabídka jazykových kroužků pro školní rok 2020/21

Bližší informace u garanta mimoškolního centra  kroužků Mgr.Tomáše Peka kabinet 105

Čínština:

Kroužek čínštiny je poskytován zdarma Konfuciovým institutem. Koná se každé pondělí od 14:00 do 15:00. Účastníci se pod vedením čínské lektorky naučí základní jazykové obraty a také základy kaligrafie. Lektorka umí plynně anglicky.

Italština:

KROUŽEK ITALŠTINY:

Kroužek je vyučován Mgr. Tomášem Pekem. Studenti si hravou formou osvojí základy krásného středomořského jazyka. Důraz je kladen na situační jazykové obraty, které účastníci kroužku mohou přímo využít na dovolené v Itálii. Kroužek se koná v odpoledních hodinách po vyučování. Termín je stanoven po dohodě mezi vyučujícím a účastníky kurzu.