Pravopisný kroužek ve školním roce 2021/22

            V novém školním roce 2020/21 se bude konat tradiční kroužek na naší škole poprvé ve čtvrtek  14. 10. 2021 ve 14.10 hodin v prostorách školní knihovny. Čtvrtek bude dnem našich pravidelných setkání i letos – loni se i za covidové online výuky uskutečnil ve čtvrtky celkem 30krát. Kroužek bude sloužit každý týden všem těm, kdo se necítí jistě v království pravopisu, ovšem oblastí, kterým se v něm můžeme věnovat, je víc. Dle zájmu přihlášených členů můžeme zopakovat i nepochopené učivo z oblasti mluvnice a rozšiřovat budeme – programově a v duchu předchozích let – i slovní zásobu.

            Nejčastější oblastí náplně kroužku jsou velká písmena a psaní čárky ve větě a souvětí. Tyto a jiné jevy jsou procvičovány na dlouhých textech z tisku či internetových zdrojů. V rámci kroužku je čteme nahlas (čímž procvičíme obecně znalosti spisovné češtiny) a pravidelně se věnujeme doplňování chybějících hlásek či interpunkčních znamének. V rámci pravidelné nabídky se nachází také volba velkých či malých počátečních písmen. Nepravidelně obsahují připravené texty i jiné úkoly, které jsou připraveny s ohledem na individuální potřeby členů kroužku.Loni jsme přidali k aktivitám i psaní vlastních textů připravených jako odpověď na dotazy spojené s pročteným textem či vlastní připravené cvičení k úpravám do pravopisně zcela správné podoby. Většina setkání probíhala online na Teams. V případě online výuky je to forma, která členům kroužku vyhovovala a umožňuje zapojení všech přítomných prostřednictvím předem připravených souborů.

            Na jednotlivá týdenní setkání není třeba nosit nic jiného než psací pomůcky, vše ostatní dostanou členové přímo na místě. Právě proto je vhodné donést přihlášku do kroužku (nejlépe o přestávce do knihovny školy – a prosím v průběhu září), jelikož materiály budou kopírovány s ohledem na počet přihlášených členů.

            Na všechny zájemce se těší organizátorka PK Iva Fuxová

Přihláška do kroužku