Kroužek je určen pro žáky od kvarty. Kroužek bude zaměřen na kolektivní hry převážně sportovního charakteru. Hry jsou zaměřeny na socializaci žáků, rozvoj komunikace a schopnost týmové práce, ale nabízejí rovněž pobavení. 

Kroužek se bude konat v tělocvičně školy, den bude upřesněn dle zájmu žáků.

Vedení kroužku: Ing. Adam Dragon, PhDr. Markéta Borůvková,, Ph.D.