úterý od 14:00 do 15:00 hod., učebna IVT2 (popř. dle programu)

V případě akcí konaných mimo budovu školy budou žáci předem informováni.

  • geografické hry, soutěže, křížovky
  • Eurorebus
  • přednášky a besedy s cestovateli a jinými zajímavými lidmi
  • terénní praxe a exkurze

Další informace: Mgr. Alena Tesařová