Tradice zavazuje, proto se i v letošním školním roce se budeme věnovat rozvoji oblíbeného školního média. Cílem bude přivést a zapracovat nové redaktory, především z nových ročníků. Máme nové grafiky, tedy grafičky, takže se dá očekávat nová grafická koncepce celého časopisu. Laťku máme z minulých let nastavenou vysoko. Kromě toho chceme pokračovat v oblíbeném mimoškolním setkávání mladých žurnalistů. V neformálním prostředí se stmeluje kolektiv zájmového kroužku a zároveň se lépe plánuje zaměření jednotlivých čísel školního časopisu eMko. Všichni účastníci tak mají možnost participace na jeho finální podobě.

V letošním školním roce se budeme scházet každé úterý v 14:10 v učebně 3.A ve čtvrtém poschodí. Podobně jako v minulých letech budou studenti pracovat v rámci projektu Žurnalista pod vedením Mgr. Rostislava Gromnici, Ph.D. Ve svých článcích budou komentovat zejména školní dění, ale i celospolečenská témata. Prostor bude přednostně věnován také vlastní umělecké tvorbě. Kromě školního časopisu se budeme snažit publikovat články i v regionálním tisku.