Matiční gymnázium

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Školní akce Císař pán, Matice ostravská a sto dvacet let MGO – to je jedno dopoledne Týdne humanitních předmětů a cizích jazyků na MGO

Císař pán, Matice ostravská a sto dvacet let MGO – to je jedno dopoledne Týdne humanitních předmětů a cizích jazyků na MGO

Díky Týdnu humanitních věd a cizích jazyků na MGO jsem si spolu s dalšími žáky prohlédla AMO, kudy nás provázel pan Mgr. Jozef Šerka.

Pan Šerka začal svůj výklad historií archivu samotného. Poté se věnoval zajímavým momentům historie Ostravy v době vlády císaře Františka Josefa I., a to dvěma jeho návštěvám, které se uskutečnily v letech 1880 a 1906. V obou případech císař do Ostravy přicestoval vlakem, protože nebyl zastáncem „novot“, jako jsou například automobily. Lépe zdokumentovaná je návštěva z roku 1906, neboť disponujeme větším množstvím  fotografií a novinami v českém jazyce. Tehdy František Josef I. mimo jiné navštívil Vítkovické železárny. Dobové fotografie zachycují honosně vyzdobené ulice i velkolepý altán, v němž se konalo formální přijetí císaře.
Pan Šerka se nakonec zaměřil i naši školu, která byla založena přesně před 120 lety Maticí ostravskou. Poté nám předložil noviny z 19. století, výroční zprávy naší školy, významné listiny i pečetidla. Následovala prohlídka depozitáře, v němž je samozřejmě nastavena optimální teplota a vlhkost, a celé rozsáhlé budovy AMO.
Po celou dobu se nám pan archivář snažil přiblížit náplň práce archiváře, například restaurování, třídění archiválií, případně i jejich digitalizaci…
Tímto bychom chtěli panu Šerkovi poděkovat za obohacující výklad.

 

Napsala: K. Drmelová z TB

 

 

 

Partneři MGO

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Jídelníček

Jídelna ZŠ Matiční
tel. 596 120 650