telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Informace o přijímacích zkouškách ke studiu na Matičním gymnáziu.

Vyhlášení přijímacího řízení gymnaziálních oborů Matičního gymnázia Ostrava

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem v souladu se

  • zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon,
  • vyhláškou č. 353/2016 Sb.,o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
  • nařízením vlády č. 211/2010 Sb.,o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákonem č. 500/2004 Sb.,správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • sdělením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky, č. j. MSMT-29437/2019-1 ze dne 30. září 2019, v souladu s ustanovením § 60c odst. 1 školského zákona,
  • souborem pedagogicko-organizačních informací promateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení, vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, (dále jen „soubor pedagogicko-organizačních informací“), resp. kapitolou 4.1 z výše uvedeného souboru pedagogicko-organizačních informací – Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2018/2019

vyhlašuje pro absolventy 5. a 9. tříd základních škol do prvních ročníků všeobecných oborů gymnaziálního vzdělávání ve školním roce 2019/2020 pro žáky vzdělávacího školního roku 2020/2021

přijímací řízení

formou povinné jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MA

Tiskopisy ke stažení

 

Testová zadání k procvičení

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top