telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Seznam maturitních předmětů pro profilovou část maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020 (jarní zkušební období, podzimní zkušební období)

pro obory 79-41-K/81 Gymnázium (OKTA, OKTB) a 79-41-K/41 Gymnázium (4. A)

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

stanovuji následující nabídku zkušebních předmětů pro povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky a stanovuji formu zkoušky:

A. Povinné zkoušky

žák si volí z nabídky dva předměty

 1. Anglický jazyk, ústní zkouška
 2. Francouzský jazyk, ústní zkouška
 3. Německý jazyk, ústní zkouška
 4. Španělský jazyk, ústní zkouška
 5. Dějepis, ústní zkouška
 6. Zeměpis, ústní zkouška
 7. Základy společenských věd, ústní zkouška
 8. Matematika, ústní zkouška
 9. Fyzika, ústní zkouška
 10. Chemie, ústní zkouška
 11. Biologie, ústní zkouška
 12. Výtvarná výchova, ústní zkouška
 13. Hudební výchova, ústní zkouška
 14. Latina, ústní zkouška
 15. Informační a komunikační technologie, ústní zkouška - zkouška odpovídá obsahu předmětů učebních plánů Informační a komunikační technologie (1. a 2. ročník) a Seminář z informačních a komunikačních technologií.
 • Pokud si žák vybere ve společné části maturitní zkoušky povinnou zkoušku z matematiky, musí v profilové části povinně složit maturitní zkoušku z cizího jazyka (volí proto jeden z předmětů povinné zkoušky bod 1 až 4).
 • Pokud si žák vybere ve společné části maturitní zkoušky povinnou zkoušku z cizího jazyka, lze v profilové části maturitní zkoušky volit pouze jiný cizí jazyk (volí proto jeden z předmětů povinné zkoušky bod 1 až 4).

B. Nepovinné zkoušky

Žák si může dobrovolně zvolit až dvě nepovinné zkoušky. Vybírá ze stejného seznamu předmětů jako pro povinnou zkoušku (pokud si předmět nezvolil jako povinný).

 1. Matematika+, písemná zkouška CERMAT

C. Další informace

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze dvou povinných zkoušek a maximálně dvou zkoušek nepovinných.

Žák si může zvolit z nabídky jen takový předmět, který byl v učebním plánu daného oboru zastoupen minimálně 144 hodinami.

Výsledky nepovinných zkoušek jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, do celkového hodnocení maturitní zkoušky se však nezapočítávají.

Ústní maturitní zkoušky (profilová i společná část) se budou konat od 18. 5. 2020 v jarním zkušebním období.

Pro stanovení seznamu pro profilovou část maturitní zkoušky vycházíme z dosud platných vyhlášek, nevylučujeme, že dojde k drobným úpravám.

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky probíhá dle Směrnice ke způsobu hodnocení profilové části maturitní zkoušky.

 

Č. j.: GMAT/02202/2019

V Ostravě dne 20. 9. 2019

Mgr. Ladislav Vasevič

ředitel školy

 

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top