telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Osmileté studium

Vážený studente, vážená studentko,

pokud jste podali svou přihlášku k registraci včas a bylo vám přiděleno kódové číslo ke zkušebnímu testování (přijímačky nanečisto 2020), jsou následující informace určeny právě pro Vás.

Dostavte se do budovy Matičního gymnázia v Ostravě, Dr. Šmerala 25

dne        10. března 2020

v            14.45 (průběh testování – 15.00 až 17.30)

třída       rozpis bude vyvěšen před začátkem testování                                      

Přineste si s sebou přezůvky, psací a rýsovací potřeby, blok na pomocné výpočty. Nesmíte používat kalkulačky.

Pro plynulý průběh testovacího odpoledne je nutno přesně dodržovat stanovený harmonogram.

Délka testovacího bloku je 2 x 60 minut, před prvním blokem proběhne instruktáž a mezi bloky je krátká přestávka. Informace o způsobu a termínu oznámení výsledků se dozvíte na místě v den konání.

Žák musí znát své kódové číslo, jinak se nemůže testování zúčastnit. V souladu s GDPR nejsou v žádné fázi testování ztotožněna jména žáků s přidělenými kódovými čísly.

Na Vaši účast se těší a hodně úspěchů přejí všichni organizátoři zkušebního testování.

Vážení rodiče a účastníci přípravných kurzů,
pondělní přípravný kurz bude zahájen 6. 1. 2020 v 15.00 hod. na Matičním gymnáziu Ostrava. Středeční kurz bude zahájen 8. 1. 2020 a čtvrteční kurz bude zahájen 9. 1. 2020, také vždy v 15.00 hod. Studenti budou vyzvednuti ve vestibulu gymnázia ve 14.50 hod. Vše potřebné (sady testů) obdrží běhěm hodiny, doporučujeme pouze blok či sešit pro pomocné výpočty či vzorová řešení a psací potřeby. Dále je nutné mít přezůvky a doporučujeme případně drobnou svačinku a pití pro zajištění optimální pohody vašeho dítěte. 
Kurz je vždy ukončen v 17.00 hod., kdy si studenta můžete vyzvednout ve vestibulu školy, nebo pod dohledem pana školníka může student čekat v budově, až si jej rodiče vyzvednou (Toto doporučení se týká kurzistů pro osmileté studium.) Pokud bude student opouštět budovu sám, je to čistě na rozhodnutí rodičů. 
Kurzisté budou při nástupu identifikováni pouze prostřednictvím přidělených kódových čísel (variabilních symbolů). Seznamte prosím své dítě s tímto kódovým číslem. Na veškeré další dotazy vám rád osobně odpovím na tel. 776252799.

Mgr. Ladislav Vasevič

 

Vážení rodiče a žáci,

       také pro tento školní rok pro vás připravujeme přípravné kurzy pro žáky, kteří se budou formou přijímacího řízení ucházet o studium na víceletém gymnáziu, čtyřletém gymnáziu či na jiném typu střední školy nebo učiliště, jejíž absolutorium je ukončeno maturitní zkouškou. Na všech těchto typech škol je dle současné legislativy nutnou podmínkou pro přijetí absolvování jednotné přijímací zkoušky z jazyka českého a matematiky.

       Základní schéma našich kurzů, které mají již dlouholetou tradici a velmi solidní renomé, zůstává stejné:

  1. Kurzy budou zahájeny 6. ledna 2020
  2. Kurzy budou probíhat ve třech termínech –
  3. pondělní kurz, středeční kurz, čtvrteční kurz – osmileté studium
  4. pondělní kurz a čtvrteční kurz – čtyřleté studium
  5. Začátek vždy v 15.00 (60 min. Jč, 60 min M), konec v 17.00
  6. Kurzy trvají 14 týdnů až do poloviny dubna 2019 – termín přijímacích zkoušek
  7. Celková cena kurzu činí 1550,- Kč (zahrnuje dvě šedesátiminutové výukové hodiny, cvičné sady testů do hodiny série A, B, C, test na domácí přípravu a pro čtyřleté studium ještě test série D).
  8. Kurz je koncipován tak, že s žákem jsou vzorově probrány, procvičeny či opraveny všechny testy, není nutné žádné samostudium teorie, jen práce s testovými úlohami.

Vzhledem k tomu, že pro školní rok 2019/2020 nepřipravujeme žádné administrativní a organizační změny, budou přihlášky oficiálně registrovány od 2. září 2019. Předběžně můžete rezervovat pro své dítě termín již nyní, a to elektronickou cestou na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (Uveďte prosím jméno a příjmení dítěte, rok narození a elektronický kontakt na zákonného zástupce, případně tel. číslo, dále uveďte – osmileté nebo čtyřleté, termín Po, St nebo Čt). Vaše rezervace vám bude následně potvrzena (V souladu s normou GDPR budou tato data nutná pro registraci a komunikaci po ukončení kurzu okamžitě smazána, veškerá další komunikace bude probíhat jen pod kódovým číslem žáka, které vám bude v okamžiku registrace přiděleno.

Musíme všechny zájemce upozornit, že naše přípravné kurzy jsou každoročně beznadějně obsazeny a ani v tomto školním roce nejsme schopni otevřít náhradní termíny pro neuspokojené zájemce. Proveďte proto prosím svou registraci včas.

Vaše případné dotazy zodpovíme na tel. čísle: 776 252799 (organizačním garantem pro Matiční gymnázium Ostrava je Mgr. Ladislav Vasevič, pověřenec společnosti Parati Paratus s. r. o.).

Štěstí přeje připraveným,

my vás v našich kurzech dobře připravíme.

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top