Matiční gymnázium

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home

Hodnocení školního roku 2017 / 2018

Vážení přátelé Matičního gymnázia,

nezadržitelně (a to je v tomto případě příjemné) se blíží čas prázdnin, období, kdy dostává školní instituce a všichni, kteří tvoří její živoucí organizmus, šanci vydechnout a zaslouženě si odpočinout, načerpat nové síly do nového školního roku.

Poslední dny jsou tradičně spjaty s bilancováním a poděkováním. Nebude tomu jinak, protože kde jinde než ve školních institucích by měl panovat řád a harmonie.

Tedy k tomu prvému

Z pohledu MGO byl letošní školní rok opravdu velmi vydařený. V žádné ze sledovaných kategorií (přijímací řízení, prospěch žáků a výsledky státní maturitní zkoušky) nedochází k zásadním výkyvům k standardně nadprůměrné úrovni kvality, kterou vykazuje MGO již řadu let.

 

Hodnocení maturitních zkoušek 2017/2018

4. A

vyznamenaných

14

prospělo

15

celkový průměr

1,69

 

OKT A

vyznamenaných

15

prospělo

13

celkový průměr

1,61

 

OKT B

vyznamenaných

13

prospělo

13

celkový průměr

1,69

Celkový průměr maturujícího ročníku 2017/2018 je 1,7.

Celkem dva studenti neuspěli v některé z částí státní maturitní zkoušky. Tam, kde celorepublikově jdou výsledky dolů, Matiční gymnázium posiluje své pozice.

 

Druhou pečlivě sledovanou kategorií jsou výsledky studijní:

Hodnocení školního roku 2017/2018

Počet žáku s vyznamenáním

324

(53,28 %)

Počet žáků s hodnocením prospělo

274

(45,06 %)

Celkový studijní průměr žáků Matičního gymnázia je 1,447.

Počet žáků, kteří neprospěli 7 (1,15 %). Jednomu žákovi nebude povoleno opakování ročníku.

Již tradičně se uděluje cena PhDr. Ladislava Adámka, a to mimořádným osobnostem školy, v letošním roce byli nominováni: Mikuláš Navrátilík PA, Ema Martináková PB, Anna Katharina Hinterreiter SA, Ondřej Číž SB, Vojtěch Kostial TA, Terezie Górecki TB, Nina Pospíšilová KVA, Kristýna Grmelová KVB, Tereza Havlíková 1.A, Petra Adamčíková KVIA, Mario Hlisnikovský KVIB, Nikola Macháčová 2.A, Matěj Frič SXA, Patrik Trefil SXB, Lukáš Macek 3.A, Štěpán Piňos SPTA, Adam Rajna SPTB.

Věcné ceny věnovalo občanské sdružení Přátele MGO – unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO.

Cenu Mgr. Zdeňka Holuši, která je udělována za mimořádné úspěchy v kategorii přírodovědných, technických či matematických disciplín, získal ve školním roce 2017/2018 studentka 2. A slečna Nikola Macháčová. Upomínkové kapesní hodinky věnovalo občanské sdružení Přátele MGO – unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO.

Pochvala ředitele školy byla ve školním roce 2017 / 2018 udělena těmto žákům - Josef Müller KVA, Ludvík Semerák KVA, Kateřina Frnková KVA, Dominika Dembinská KVA, Barbora Suchánková KVA, Klára Voigtová KVA, Eliška Sýkorská KVA, Erika Škarková KVA, Karolína Pospíšilová 3.A, Vojtěch Kostial TA, Tereza Krejčová SPTB, Petra Nováčková 3.A, Petr Hlaváč SPTA, Patricie Štefková 3.A, Ondřej Horák TA, Ladislav Šústal TA, Kristýna Drmelová KVB, Johana Suchánková PA, Jan Krkoška SA, Jan Chamrád SXA, Aneta Horkelová 3.A, Adam Rajna SPTB, Petra Adamčíková KVIA, Nikola Macháčová 2.A, Vojtěch Skupien SXA, Martin Slischka SXA.

Věcné ceny věnovalo občanské sdružení Přátele MGO – unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO.

 

Další bedlivě sledovanou oblastí je kvalita nově přijímaných žáků ke studiu:

Pro studijní rok 2018/2019 byli na Matiční gymnázium přijati žáci po náročném a komplexním výběrovém řízení a lze hovořit o velmi kvalitním, téměř excelentním ročníku.

Studijní průměr žáků přijatých do osmiletého studia za sledované období (1. a 2. pol. čtvrté třídy a 1. pol. páté třídy) je 1,03.

Studijní průměr žáků přijatých do čtyřletého studia za sledované období (1. a 2. pololetí osmé třídy a za 1. pololetí 9. třídy) je 1,08.

Pokud jde o výsledky v soutěžích a olympiádách, není doslova možné vypočítat všechny úspěchy našich žáků za celý školní rok, doporučuji Vám najít si chvíli času a projít si naše oficiální webové stránky. Všechny ty desítky a stovky účastníků dělaly čest své škole nejen v České republice, ale také v zahraničí.

Sledovanou kategorií je zapojení vzdělávací instituce do odborných vzdělávacích projektů. Zde jsem hrdý na to, že se jasně potvrzuje současná vzdělávací priorita MGO a tou je oblast přírodovědných a technických oborů a dnes tolik diskutované a potřebné matematiky. Myslím si, že výčet vědeckých, odborných a participujících partnerů MGO v rámci trojice výzkumných projektů, jejichž rozpočet přesahuje hranici 60 milionů korun, mluvím sám za sebe.

Za vzornou přípravu a vynikající studijní výsledky děkuji absolutní většině našich studentů a těm, kteří ještě mají rezervy, jen opakuji to, co jistě ví. Hra o šťastný zítřek je hrou nesmírně vrtkavou a nevyzpytatelnou, takové karty, které si nyní svou přípravou na profesní život rozdáte, budete mít v rukou po celý svůj budoucí život.

Děkuji svým kolegyním a kolegům, práce učitele je nesmírně náročná nejen odborně, ale také lidsky. Nežijeme v době, která by maximální pracovní nasazení učitele dokázala adekvátně ocenit. Snad, vážené kolegyně a vážení kolegové, vystačíte s upřímným konstatováním, že školu a její jméno dělají učitelé, nikoliv RVP, ŠVP a státní maturity. Máme dobré jméno a máme dobré učitele.

Děkuji také všem zbývajícím zaměstnancům, bez kterých by škola nemohla fungovat a kteří stejně jako pedagogové jsou hluboce finančně podhodnoceni.

Všem nám přeji krásné slunečné léto, spoustu zážitků, mnoho zdraví. Vím, že mi mnozí nebudete v těchto okamžicích věřit, ale já osobně se již na nový školní rok těším.

Mgr. Ladislav Vasevič