Matiční gymnázium

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Studium Třídní schůzky

Třídní schůzky ve školním roce 2017/2018

Třídní schůzky 14. 11. 2017

Dne 14. 11. 2017 od 16.30 do 18.00 hodin proběhnou třídní schůzky prvního pololetí školního roku 2017/2018 s následujícím programem:

16.30 – 17.00 – informace ve třídách -  organizace školního roku, připravované akce, prospěchová a kázeňská specifika třídy, výsledky žáků MGO u státní mat. zkoušky a v projektu Kvalita, Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2016/2017, vybrané kapitoly – účast v soutěžích, prezentace školy, nově vybudované učebny a modernizované prostory MGO, organizační priority dle ročníků (lyžařské kurzy, taneční, cyklistický kurz, exkurze, studijní pobyty…), aktuální nabídka zájmové činnosti v prostorách MGO, zpráva o hospodaření občanského sdružení Přátelé MGO, výběr členských a sponzorských příspěvků na školní rok 2017/2018.

Volba nových členů Školské rady MGO ze zástupců rodičů, zákonných zástupců a zletilých studentů, funkční období 2017 – 2020.

17.00 – 18.00 – individuální konzultace rodičů s pedagogy v kabinetech


 

Třídní schůzky 10. 4. 2018

Dne 10. 4. 2018 od 16.30 do 18.00 hodin se konají jarní třídní schůzky s rodiči.

Konzultační odpoledne 29. 5. 2018

Dne 29. 5. 2018 od 16.30 do 18.00 hodin proběhne konzultační odpoledne.